Undervisning

Teori undervisning​

Al teori undervisning foregår i Vindegade 28, Odense C

Du vil ved holdstart modtage en plan over hele teoriforløbet, der tidsmæssigt vil strække sig over en 10-12 uger, inklusiv  teoriprøve. Du skal have 29 teorilektioner a 45 minutters varighed.

​Der vil desuden løbende være evaluerende teoriprøver i de forskellige lektioner, indtil du er helt klar til den afsluttende teoriprøve. 

Undervisningen er mundtlig, og foregår primært via storskærm med billeder og dialog. Som et supplement til den mundtlige undervisning, modtager du helt fra start desuden en kode til et online undervisningsprogram.

 

Dette program indeholder alle lektionerne og et ubegrænset antal af teoriprøver, som du kan benytte dig af derhjemme i fred og ro - og alt hvad du har lyst til eller behov for.

Når du bliver bilist og skal køre sammen med alle andre trafikanter ude i trafikken, er det vigtigt at du er dit ansvar bevidst.

 

Hos God Bilist vil du tydeligt kunne mærke, at vores holdninger til god og hensynsfuld kørsel, starter hos dig.

Praktisk undervisning

 

Du starter med 4 lektioner af 45 minutter på en Manøvrebane - også kaldet kravlegården. Det er en lukket øvelsesplads, hvor vi stille og roligt starter helt fra bunden af. Instruktion, finde koblings punktet, sætte i gang, osv.

Du vil typisk være på manøvrebane sammen med 2 andre elever og i kører i hver jeres bil.

Selve køreundervisningen består af minimum 16 lektioner af 45 minutters varighed ude i trafikken. Flere af disse er dobbelte lektioner, svarende til vi  kører 1 ½ time.

I bilen taler vi om de ting du har lært i teoriundervisningen og du vil opnå de færdigheder der gør at du kan omsætte teori til praksis.

​Inden den køreprøven skal du have 4 lektioner a 45 minutter på Køreteknisk kursus. Denne gang for at gennemgå forskellige manøvre hvor hastigheden har stor betydning for styring og bremsning på tør bane og glat bane. 

Efter Teoriprøven har du endnu nogle køretimer, inden du kan komme op til køreprøven. Du og din kørelærer vil i fællesskab blive enige om hvornår du er klar til den afsluttende køreprøve og om du føler dig sikker og parat til at komme ud i trafikken på egen hånd. Køreprøven foregår hos Politiet, hvor du har en prøvesagkyndig ved siden af dig, og i kører en tur sammen.

 

Så er du klar til at kalde dig en God Bilist :-) 

Hele forløbet varer ca. 12-16 uger inkl. Teoriprøve og Køreprøve​​